Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Πλαγιωτών ποικίλουν σε  υποδομής, πολιτιστικές, λαογραφικές, αθλητικές και κοινωνικές.